Tepelná čerpadla máme skladem! Neváhejte a kontaktujete nás...

Kondenzační plynové kotle

Navrhneme Vám plynový kotel přesně pro Váš dům / byt, podle jeho skutečných potřeb a Vašich požadavků a přání.
Když nám svůj záměr svěříte, vyřešíme vaše problémy s vytápěním, jak nejlépe to půjde.

Předimenzovaný plynový kondenzační kotel má zbytečně vysoké provozní náklady i pořizovací cenu. Špatným návrhem kotle se dá mnoho zkazit. Nezvyšujte si zbytečně náklady na vytápění.

Navrhneme optimální řešení, úsporný kondenzační kotel přesně pro Váš dům, nebo byt a předpokládané provozní podmínky. Velké úsilí věnujeme správnému zakomponování kotle do stávající topné soustavy. V tomto se bohužel setkáváme s mnoha zbytečnými chybami, jejichž náprava bývá složitá a finančně nákladná.

Někdy je vhodné topnou soustavu pro úsporný provoz s kondenzačním kotlem přizpůsobit, uvědomte si, že většina úspor není dosahována na zdroji tepla, ale právě na spotřebičích – tedy radiátorech nebo podlahovém topení, pokud jsou optimálně seřízené.

Provedeme optimalizaci topné soustavy – snížíme Vaše provozní náklady na straně spotřeby tepla, aby váš nový kotel spotřebovával co nejméně plynu bez vlivu na komfort.

Optimálně zkombinujeme plynový kotel s případným doplňkovým zdrojem tepla např. teplovodním výměníkem krbové vložky, termickými solárními panely apod.

Kontaktujte nás, domluvte si schůzku s naším technikem...

Pro všechny kotle na tuhá paliva platí základní podmínky. Tyto podmínky známe a při návrhu respektujeme. Tak Vám zajistíme energeticky úsporný provoz vytápění bez zbytečných problémů a komplikací s údržbou a servisem.

Nejde při tom o to, zda kotel dokáže při nevhodném dimenzování, nebo nevhodně řešené topné soustavě pracovat a topit. Jde však o to, jak úsporný bude jeho provoz za těchto nevhodných podmínek a kolik starostí a problémů budete muset při jeho provozu opakovaně řešit.

Výhody plynových kondenzačních kotlů:

  • Vysoká účinnost předání tepla v samotném spalovacím procesu, která dosahuje hodnoty 98% (konvenční starší atmosférické kotle reálně cca 85%, pokud jsou staré a v horším technickém stavu, pak i jen kolem 70%).
  • V kondenzačním režimu pak kotel dosahuje účinnosti až 108-111%. Nejedná se při tom o žádné perpetuum mobile, tato hodnota je umožněna tím, že při kondenzaci vodních par vzniklých spalováním plynu, je v kouřové cestě ze spalin zpětně získána další část zbytkové energie, která u atmosférických kotlů odchází komínem pryč. Toto zbytkové teplo je sofistikovaným způsobem odvedeno a předáno zpět do topné vody.
  • Schopnost plynulé modulace výkonu, podle okamžitých potřeb domu / bytu.

A právě zde bývá velký kámen úrazu:

  • Předávat teplo ze spalin do vody lze totiž pouze do určité teploty topné vody. Proto při vyšší teplotě již kondenzační proces nefunguje a kotel tak běží jako obyčejný konvenční turbokotel, tedy s výrazně nižší účinností.
  • Předimenzovaný kotel zbytečně často startuje a po většinu topné sezóny proto prakticky nikdy nepřejde do svého nejúčinnějšího režimu – kondenzace.
  • Samotnými častými starty je spotřeba plynu zbytečně vysoká.
  • V mnoha případech je kotel předimenzován klidně o 200% !!! Jeho faktická účinnost je pak zcela jiná (nižší), než kolik udává výrobce. A to jen kvůli nevodnému použití, špatnému návrhu.
  • Moderní kondenzační kotle umí velmi dobře modulovat svůj výkon podle okamžité potřeby tepla. To však opět neplatí, pokud je významně předimenzován. Pak tuto schopnost kotel ztrácí.

Nejde při tom o to, zda kotel dokáže při nevhodném dimenzování, nebo nevhodně řešené topné soustavě pracovat a topit. Jde však o to, jak úsporný bude jeho provoz za těchto nevhodných podmínek.

Navrhneme Vám plynový kotel přesně pro Váš dům / byt, podle jeho skutečných potřeb a Vašich požadavků a přání. Když nám svůj záměr svěříte, vyřešíme vaše problémy s vytápěním, jak nejlépe to půjde.

Kontaktujte nás, domluvte si schůzku s naším technikem...